knjiga24Táto monografia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vzťah jazyka, literatúry a života, a rovnako aj tým, čo sa zaujímajú o Unamuna ako filozofa, literáta a mienkotvornú osobnosť kultúrneho aj politického života svojej doby. Nie je ani učebnicou, ani životopisom a hoci sa vonkajším okolnostiam jeho života nevyhýba, venuje sa im iba natoľko, ako je to potrebné pre interpretáciu jeho diela.

Je to interdisciplinárna a teoretická práca, určená jazykovedcom, filozofom, literárnym vedcom, translatológom a semiotikom a možno zaujme i vytrvalejších a skúsených laických záujemcov o spomínané odbory. V monografii sa venujeme aj styčným plochám jeho filozofickej a umeleckej tvorby s pedagogikou, antropológiou a etikou. Iba okrajovo sa budeme venovať Unamunovmu teologickému odkazu, a to ako integrálnej súčasti jeho motivácie, veď filozofii náboženstva sa u neho nedá vyhnúť, ak nechceme jeho obraz skresliť nad (pre nás prípustnú) mieru.