pogum naslovkaZbornik, ki je pred nami, je že četrti v seriji, ki sledi vsakoletnemu dogajanju simpozijske in konferenčne narave, ki jih vselej dopolnjujejo tudi delavnice. Lanskoletno četrto redno srečanje, ki se od leta 2013 odvija vsako leto, je prineslo obilo bogatih razmišljanj na temo Pogum za dejanje. Tokrat je k razmišljanju o tej temi, ki na nek način nekako povzema dejavne premisleke preteklih let, nagovoril s svojim uvodnim prispevkom prof. dr. Štrajn.
Sledi štirinajst esejev in študij vrhunskih strokovnjakov iz osmih držav, večina izmed njih so že stari znanci naših srečevanj. Eksistencialna filozofija, ki se navdihuje zlasti iz Kierkegaardove misli, je vse večji izziv, na lanskoletni delavnici se je kazal v širokem razponu od družbene kritike, ki vselej potrebuje tudi ton polemičnosti, pa tudi samokritičnosti in odmika, pa vse do tiste sintagme, ki bi ji Kierkegaard dejal »višja norost«.
Ovesti se etičnih problemov, ki tarejo subjekta, je že napotitev k filozofiji, ki te primora k dejanju. Obenem gre seveda tudi za to, kako preseči dano situacijo, kako ustvarjalno preoblikovati svet, ki je poln zla, zmede in kaosa, v bolj človeški svet v harmoničnem dihu celote. Pogum za dejanje morda lahko premaga malodušje obupa in v gibanju svoje dejavnosti prinaša zdravilen učinek.
Upam, da bodo izbrana besedila nagovorila bralce, in morda koga tudi opogumila k lastnim dejanjem, ki vztrajno, čeprav navidezno komaj vidno, spreminjajo svet.  

dr. Primož Repar

Uredil: dr. Primož Repar
Znanstveni recenzenti: prof. dr. Martin B. Matuštik, dr. Gregor Perko, dr. Roman Králik
Število strani: 254
Cena: 16 EUR